Genopret Gudenåen

 

Gudenfloden - Danmarks længste vandløb

 


Velkommen til “Genopret Gudenåen”s nye hjemmeside. Her vil vi søge at samle alle gode kræfter og relevante informationer, der kan understøtte og brolægge vejen mod en Gudenå, der atter vil kunne løbe frit. Som efter 100 år i vandkraftens lænker vil få sit gamle leje tilbage, så vandet atter kan flyde uhindret og fiskene vandre frit.


Gudenåen er mange ting for mange mennesker. Gudenåen er for nogle et nationalt klenodie, hvor selveste H. C. Andersen fiskede. Ormene opbevarede han i en gammel træsko! Gudenåen er for biologer og mange andre landets længste vandløb og tilmed vor eneste rigtige flod. Med alt hvad det indebærer af bevaringsværdigt. Og endelig er der nogle, som blot vil udnytte åens vand til en beskeden produktion af elektricitet, der i dag kan skaffes både billigere og bedre fra sol og vind. Som en enkelt vindmølle let kan erstatte.
Skipper Gylliams kort

I 1736 sendte Kong Christian VI den erfarne Skipper Gylliam ud på dennes hidtil vigtigste mission: Han skulle kortlægge hele Gudenåens forløb fra Randers og så langt opstrøms, han overhovedet kunne.  Læs mere...
Sandet, Vandet og Værket

Det har regnet rekordmeget i februar, og landbruget kræver mere vedligeholdelse af vore vandløb. Men det er sandet, der har skylden. Og landbruget selv, der leverer det. Med hjælp fra Tangeværket.   Læs mere...
Fiskepleje på afveje

Danske lystfiskere og fritidsfiskere indbetalte sidste år 40 millioner kroner via det obligatoriske fisketegn. Alligevel kan der ikke blive til en undersøgelse af, hvad der er gået galt med Gudenåens havørreder.   Læs mere...
Folkemødet 2019

Tilhængerne af en frit løbende Gudenå var her i 2019 for første gang med til Folkemødet på Bornholm. Det var en spændende oplevelse, som resulterede i lange snakke med mange forskellige mennesker.   Læs mere...
- Er der en voksen til stede?

Det er slået fast igen og igen, at Gudenåens forløb ved Tange er i konflikt med de forpligtelser, vi har indgået på miljø- og naturområdet - via vort medlemskab af EU. Men vore politikere frygter en løsning.  Læs mere...
Vandramme-direktivet

Vandramme-direktivet er et meget lidt sexet ord, som mange går i en stor bue udenom. Ærgerligt, for det er netop EU’s Vandramme-direktiv, der kommer til at redde Gudenåen og det danske vandmiljøLæs mere...
Ny bog om Gudenåen

Danmarks længste vandløb Gudenåen har netop fået sin egen nye bog. Den er skrevet af økonomen Lars Vedsø, som i mange år har kæmpet for en fri Gudenå. Bogen indeholder rigtig mange data fra kampen.  Læs mere...
I-land eller U-land

Estland, der ligger ud til Østersøen midt mellem Finland i nord og Letland i syd, er med fremme på sidste beat. De har en miljøminister, og de arbejder aktivt på at fjerne gamle opstemninger i vandløbene.  Læs mere...
Fisketrappe uden vand

Fisketrappen ved Tangeværket fungerer rent hydraulisk, men opgangsfiskene laks og havørred søger i stedet mod hovedstrømmen under turbinerne. Der er helt enkelt for lidt vand i fisketrappen.  Læs mere...
Tange Sø upopulær blandt kanopadlere

Tange Sø er ikke den naturperle, som søtilhængerne gerne vil gøre den til. Faktisk er søen så upopulær blandt kanopadlere på Gudenåen, at de helst helt undgår at færdes på den.  Læs mere...Tørre tal om Tangeværket

Det kan være svært at forholde sig til Tangeværket og vandmagasinet Tange Sø, hvis man ikke bor i nærheden og har set det. Vi præsenterer her en række tal og størrelser, der måske kan hjælpe lidt. Læs mere...
Klostermølle maler ikke mere

“Dette projekt er et godt eksempel på, hvad vi skal gøre mere af i fremtiden, for her skaber vi både beskyttelse og benyttelse.”  Sagt af borgmester Peter Sørensen (S) fra Horsens Kommune.  Læs mere...Fantasistryget

Tangeværket har fået det lokale firma Waterframe til at designe et nyt forslag til en endegyldig løsning på passageproblemerne ved værket. Det er der kommet en hel masse sving ud af.  Læs mere...
Vandvarmer og varmeveksler

Den kunstige Tange Sø er med til at varme Gudenåen op. For nylig oplevede man således kritisk høje temperaturer på 25 grader. Tangeværket er nu begyndt at spekulere i varmevekslere.  Læs mere...
Aarhus og Gudenåen

Gudenåens fremtid er ikke et lokalt, men et nationalt anliggende. Med base i Aarhus, som tidligere har været  storaktionær i Tangeværket, funderer Claus Pape over Gudenåens fremtid.   Læs mere...
Nationalklenodiet

Tange Sø ved Gudenåen er skyld i, at Danmark siden 1920 er gået glip af en å-strækning, der uden tvivl kan blive et nationalklenodie af rang. Det mener i hvert fald naturvejleder Morten D.D. Hansen.   Læs mere...Pligtudsætningerne

Da Tangeværket blev anlagt i 1920‘erne, blev det pålagt at foretage kompensationsudsætninger til erstatning af den ørredproduktion, som gik tabt ved spærring af adgangen til opstrøms gydepladser.  Læs mere...
Vandløbskvalitet

Vandkvaliteten i Gudenåen er blevet langt bedre i de sidste knap 100 år siden Tangeværkets tilblivelse. Men vandløbskvaliteten halter stadig meget bagefter. Der er stadig ikke fri passage ved værket.   Læs mere...
Fra udspring til udløb

Gudenåen er Danmarks længste vandløb og eneste ægte flod. Mere end 150 km løber den gennem hovedlandet - fra udspringet på den jyske højderyg til udløbet i Randers Fjord.   Læs mere...En rejse på floden

Tilbage i 2012 pakkede naturvejleder Karsten Hansen sin gamle og veltjente trækano med udstyr til en lang tur ned ad landets længste vandløb og eneste ægte flod. Det kom der 12 TV-programmer ud af.  Læs mere...
De gamle broer over åen      På vej!

I gamle dage krydsede man Gudenåen ved de såkaldte “vadesteder”, hvor åen var bred og lavvandet. Her kunne man krydse åen i nogenlunde sikkerhed. Siden kom der regulære broer til - små som store.   Læs mere...
T-shirts og mærkater     På vej!

Vis, hvad du mener fremtiden bør være for Danmarks længste vandløb. Vis det med en af vore flotte t-shirts eller med en mærkat på bil, båd, postkasse, madkasse eller andet synligt sted.   Læs mere...
“Genopret Gudenåen” - v. Peter Fosgerau - Nedergårdsvej 4 - 8881 Thorsø

Mobil 2637 1904 - Mail: kontakt@genopret-gudenåen.dk
“Genopret Gudenåen” er et samlingssted for foreninger og enkeltpersoner, der alle arbejder for, at

Danmarks længste vandløb og eneste flod kan få sit naturlige løb tilbage.

Så åen kan flyde uhindret og fiskene vandre frit.


Alle indlæg står for de enkelte forfatteres egen regning.

Teksterne må frit citeres og anvendes

mod behørig kildeangivelse.