Søen upopulær blandt kanoroere

 
 


“Genopret roturen!” Sådan kunne en overskrift lyde, når talen falder på Gudenåen og Tange Sø. Men hvad er der nu galt med at ro på Tange Sø? Som “naturområde” er søen ret uinteressant. Men den er heller ikke rar at ro på.


Nu er det jo nemt at være forudindtaget, så lad os spørge de knap 11.000, der roede kano i 2017: - Er Tange Sø så attraktiv, at I vælger at tage den med, når I planlægger Jeres kanotur? - Eller vælger I den helst fra?


Hvis man kigger på dem, der slutter turen efter Tange Sø, har de så taget søen med? Nej, de fleste - og det er hele 83% - de har valgt at starte nedenfor Tangeværket eller længere nedstrøms på åen. Kun 3% af alle de 10.600 padlere, der benyttede åen i 2017, valgte at passere Tange Sø.


- Og hvorfor så det? Det samstemmende indtryk er, at søen er ”træls” at ro på. Bølgerne ligger som oftest, så roturen bliver en stroppetur i stedet for en fornøjelse. Det sørger den lave vandstand i søen for.


Tange Sø er ikke populær blandt kanopadlere. Kun 17% starter kanoturen, der slutter efter Tange Sø, i Ans eller opstrøms. 83% vælger at starte turen nedstrøms Tange Sø.
Men ét er selve søen. Passagen ved Tangeværket er heller ikke videre attraktiv. Der skal bæres, og en kano vejer typisk 40 kg plus oppakning. Det er således ingen fornøjelse at passere hverken Tangeværket eller Vestbirk Kraftværk. Tværtimod ligger potentialet og nærmest ”kalder” på roerne: - Hvor ville det være fantastisk at få reetableret begge å-strækninger!


Ved Vestbirk falder åen ca. 7,6 meter på under én kilometer. Tange Sø falder 8,4 meter på 12 kilometer. Har vi sådanne vandløb andre steder i Danmark? Nej, det har vi ikke. Det danske kulturlandskab er fattigt på rigtigt interessante steder at padle kano - og kajak.


Der ligger et stort potentiale i at genskabe vandløb med naturlige forløb - mæandreringer, som naturen selv laver. Du nyder da også helst de fugle, der lever frit i naturen - ikke?


De 10.600 kanopadlere kan blive til en del flere, hvis naturen sættes fri. Og hvis visse strækninger viser sig vanskelige at passere - ja, det vil da være en gevinst. Skal naturen blot passe til kanoturisme, eller skal kanoturismen benytte den natur, der er? Her er vi mange padlere, der langt foretrækker det sidste. Lad os nyde at padle på naturlige vandløb!


Kun 3% af alle roturene i kano på Gudenåen passerer Tange Sø.
Hvis visse strækninger bliver lidt sværere at passere, så vil det - måske - tiltrække roere, der udgør en lavere samlet miljøbelastning. Eller sagt med andre ord: - Foregår kanopadling ikke allerbedst, uden at øl absolut skal nydes, mens man ror?


Egentlig fos-padling eksisterer ikke i Danmark. Men der kan komme et meget interessant å-løb frem, når Gudenåen reetableres. Helst ved begge opstemningerne: Tangeværket og Vestbirk Kraftværk.


De få roere, der i dag ror baglæns på Tange Sø, de kan lære at benytte andre bådtyper. Og samtidig nyde en naturlig og genskabt å. I stedet for en kunstigt opstemmet sø.


Aarhus, den 8. september 2018


Claus Pape
Claus Pape bor i Aarhus og er aktiv i Dansk Kano- og Kajakforbund, der umiddelbart er imod en tømning af søen. Det er Claus Pape som her erklæret ikke.
“Genopret Gudenåen” - v. Peter Fosgerau - Nedergårdsvej 4 - 8881 Thorsø

Mobil 2637 1904 - Mail: kontakt@genopret-gudenåen.dk


Tilbage til indholdsfortegnelsen
“Genopret Gudenåen” er et samlingssted for foreninger og enkeltpersoner, der alle arbejder for, at

Danmarks længste vandløb og eneste flod kan få sit naturlige løb tilbage.

Så åen kan flyde uhindret og fiskene vandre frit.


Alle indlæg står for de enkelte forfatteres egen regning.

Teksterne må frit citeres og anvendes

mod behørig kildeangivelse.

 

Tange Sø undgås af kanoroere på Gudenåen