Fantasistryget

 
 


Tangeværket har fået det lokale firma Waterframe til at designe et nyt forslag til en endegyldig løsning på passageproblemerne ved dæmningen og turbinerne. Det er der kommet et imponerende projekt ud af: Sjældent har man set så mange sving på så kort en strækning. Og prisen kender vi heller ikke. Projektet har affødt følgende kommentar:
“Foreningen til bevarelse af Tange Sø har nu barslet med deres forslag til en løsning på Tange Sø problemet. Det gode er, at vi hermed får åbenbaret foreningens visioner og ønsker til området. Efter forslaget skabes der nu kontinuitet i systemet - fiskene kan vandre frit mellem sø og å.


Det nye i forslaget er, at der nu kan skabes egnede gydeområder for laksen i et kort 2,4 km langt omløbsstryg, der skal ligge ved Tangeværket.


Men det gode er desværre ikke nyt, og det nye er desværre ikke godt. Forslaget skal nemlig desværre ikke ses som noget der forbedrer Gudenåsystemets miljøtilstand. Det skal ikke ses som et forsøg på at fremme biodiversiteten i området. Det skal ikke opfattes som et instrument, der tilgodeser de tusindvis af andre mennesker, som ønsker sig nogle flotte naturoplevelser. Det skal ikke imødekomme vigtige samfundsmålsætninger og forslaget er ikke møntet på at skabe turistmæssige fordele for den kommunale økonomi.


Forslagets målgruppe er nemlig en helt anden. Dem, forslaget nemlig primært skal tilgodese, er den gruppe af mennesker, der ønsker at bevare Tange Sø og en forældet energiproduktion på Tangeværket. Derfor er forslaget udarbejdet, derfor har man bekostet tusindvis af kroner for at få forslaget udarbejdet af den sædvanlige »husskribent«, Waterframe, og derfor har man »opfundet« en løsning, som ikke har nogen gang på jord.

Det har det ikke, fordi den ikke er i overensstemmelse med hverken ånd eller bogstav i EU's Vandrammedirektiv - på trods af Waterframes påstand om det modsatte. Det har det ikke, fordi forslaget kun beskæftiger sig med én problemstilling - sø eller laks, og intet kunne være mere forkert. Det har den ikke, fordi forslaget helt tilsidesætter de ønsker, de fremtidige generationer har til bæredygtighed, oprindelig natur og et rent miljø.


Det har det ikke, fordi forslaget ikke tilgodeser biodiversiteten, den kommunale økonomi, og vigtige samfundsmæssige målsætninger. Men den allervigtigste brist i dette forslag er at vi - og hermed mener jeg samtlige danskere - dermed heller ikke ville få adgang til et helt unikt naturområde. Et enestående naturområde, der faktisk ikke findes andre steder i Danmark. I realiteten findes der vel kun to løsninger mht. Tange Sø problematikken, som »måske« vil tilfredsstille EU's Vandrammedirektiv:


a) et langt omløbsstryg eller

b) en reetablering af Gudenåen.


Så problemstillingen er vel forholdsvis enkel; vil vi have et nyt mareridt at forholde os til i form af et langt omløbsstryg eller skulle man endelig - endelig - måske erkende, at tiden er inde til igen at se en helt enestående natur vokse frem med alle de fordele, det ville indebære?


Og derfor burde »søforeningens« forslag også - som Tange Sø - ryge ud med badevandet igen.


Af Lars Vedsø, formand


Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø”
Lagt op på foreningens website: http://www.befri-gudenaaen.dk den 11. juli 2018
Modellen er udarbejdet af firmaet Waterframe for Foreningen til bevarelse af Tange Sø.

Under forudsætningerne, at “Tange Sø skal bevares” og at “Tangeværket skal forblive i rentabel drift”. Løsningen kalder Waterframe selv for en “kompromisløsning”.


Det nye Tangestryg er ifølge rapporten planlagt som et 2.400 meter langt omløb, der skal løbe i parken syd for Tangeværket. Parken dækker et areal på cirka 65.000 kvadratmeter, og Tangestryget vil, som det er skitseret i rapporten, komme til at dække knap halvdelen af parkens samlede areal.
“Genopret Gudenåen” - v. Peter Fosgerau - Nedergårdsvej 4 - 8881 Thorsø

Mobil 2637 1904 - Mail: kontakt@genopret-gudenåen.dk


Tilbage til indholdsfortegnelsen
“Genopret Gudenåen” er et samlingssted for foreninger og enkeltpersoner, der alle arbejder for, at

Danmarks længste vandløb og eneste flod kan få sit naturlige løb tilbage.

Så åen kan flyde uhindret og fiskene vandre frit.


Alle indlæg står for de enkelte forfatteres egen regning.

Teksterne må frit citeres og anvendes

mod behørig kildeangivelse.

 

Ny rekord i genslyngning af vandløb