Åbent brev

 
 


Læserbrev i Randers Amtsavis, 24. maj 2019:


“Det er slået fast igen og igen, at Gudenåens forløb ved Tange er i konflikt med de forpligtelser, vi har indgået på miljø- og naturområdet - via vores medlemskab af EU. Tangeværket er en spærring, som er i vejen for en mere levende og varieret natur.


Så noget skal ske, så naturen og miljøet får gode vilkår ved værket, som nu i over 100 år har opstemmet Gudenåens frie løb. Danmarks største vandløb er låst fast til en fortid med vandkraftværker, som vi mange steder i Danmark, og tusindvis af steder i resten af Europa og verden, har forladt for længe siden.


Til gengæld har vi de steder fået spændende og varieret natur og bedre miljø.


Siden 2013, hvor Tange-særloven blev vedtaget i Folketinget, er der løbet meget vand i Gudenåen. Men intet er sket ved spærringen. Et skridt frem og et tilbage på lokalpolitisk plan i Gudenåens kommuner, og stort set tavshed fra Borgen.


Vi er - på naturens vegne - så trætte af politikernes snegletempo. Og vi er så forundrede over, at der ingen debat er i denne valgkamp om Danmarks største vandløb.


Mærkesagerne står ellers i kø i valgkampen. Men ingen mærker sagen om værkets omklamren af Danmarks største vandløb.


- Skal der virkelig gå endnu fire år med et folketing, hvor man på Christiansborg og ministerkontoret leger gemmeleg? Fire år mere, hvor kommunerne ved Gudenåen taler sig selv ihjel? Med Viborg Kommune i spidsen som den kommune, der driver gæk med de andre kommuner.


- Kunne der måske være en voksen til stede? Vi har ventet, siden miljøministeren hed Auken i sidste årtusinde, og naturen har ventet i mere end et århundrede.


- Så har du, Jakob Ellemann-Jensen, noget her til slutspurten til os, der gerne vil se en friere Gudenå? Eller har en af jer socialdemokrater, som rækker ud efter ministerposten efter Grundlovsdag, noget at skyde med? Jens Joel, Christian Rabjerg Madsen, Simon Kollerup?


- Og hvad med alle I grønne partier, som ser ud til at finde jer i de store partiers strudsestrategi? Har I bare et eller andet til os vælgere, som elsker Gudenåens frihed?


Vi ønsker os noget andet end nu, hvor I holder Danmarks største vandløb i et dræbende kedsommeligt og langvarigt skruestik. Til skade for miljøet, til skade for biodiversiteten.


Ja, vi kunne ligefrem imødekomme klimaforandringerne med en anden løsning ved Tangeværket. I kunne jo starte med at vise politisk mod og tage ulden ud af munden og sige, hvad I mener om, at arrangementet ved Tangeværket er i strid med indtil flere EU-direktiver.


Gør I ikke det, må vi fastholde vores billede af en flok politiske tøsedrenge m/k.


Peter Sig Christensen, Peter Nymann Eriksen, Peter Fosgerau, Henrik Leth og Poul Kusk”


Citat slut.
Nedenstående illustration viser, hvordan Gudenåens laksebestand forsvandt helt efter anlægget af Tangeværket i 1920-24. Sidste Gudenå-laks blev fanget i 1928.

Så blev der stille i landets længste vandløb.


Gudenåens havørredbestand halveredes blot, da havørreden har halvdelen af sine gydepladser i tilløb til Gudenåen nedstrøms Tangeværket.

Med Lilleåen som det vigtigste.


“Genopret Gudenåen” - v. Peter Fosgerau - Nedergårdsvej 4 - 8881 Thorsø

Mobil 2637 1904 - Mail: kontakt@genopret-gudenåen.dk


Tilbage til indholdsfortegnelsen
“Genopret Gudenåen” er et samlingssted for foreninger og enkeltpersoner, der alle arbejder for, at

Danmarks længste vandløb og eneste flod kan få sit naturlige løb tilbage.

Så åen kan flyde uhindret og fiskene vandre frit.


Alle indlæg står for de enkelte forfatteres egen regning.

Teksterne må frit citeres og anvendes

mod behørig kildeangivelse.

 

Der er løbet meget vand i Gudenåen...